Analgetica

Terugbetaling analgetica

  1. Acetylsalicylzuur, coffeïne en paracetamol
    Worden terugbetaald wanneer zij samen met een terugbetaald actief bestanddeel worden voorgeschreven (vb. associatie met sulpiride, ergotaminetartraat enz.).
    Wanneer zij alleen of onderling gemengd worden voorgeschreven, dan is een attest van de adviserende arts van het ziekenfonds altijd nodig.  
     
  2. Codeïne
    De terugbetaling is altijd onderworpen aan een attest van de adviserende arts.
     
  3. Morfine en methadon
    Worden altijd terugbetaald, zonder bijzondere beperkingen.

Attest: voorwaarden

De officiële tekst luidt: “de grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van één of meerdere chronische pijnen”.

Het attest is 12 maanden geldig en kan hernieuwd worden.

Attest: aanvraag

De terugbetaling wordt toegestaan na schriftelijke aanvraag bij de adviserende arts van het ziekenfonds. De indicatie: “chronische pijn” moet vermeld worden. De naam van de geneesmiddelen waarvoor de toelating wordt aangevraagd moet ook vermeld worden. De diagnose moet bevestigd worden door een gemotiveerd verslag van de aanvragende arts. Dit verslag wordt meegestuurd met de aanvraag.

Vb.: "Ik wens uw toelating te krijgen voor de terugbetaling van ... (actief bestanddeel) in een magistrale bereiding, ter behandeling van een chronische pijn, te wijten aan ... (diagnose). In bijlage vindt u het diagnoseverslag."

Remgeld in geval van tussenkomst

Galenische vorm Remgeld per basismodule      
OMNIO Act. Basismodule Maximum vergoedbaar
Gelulen €  0,32 € 1,23 10 stuks 60 stuks
Poedertjes €  0,32 € 1,23 10 stuks (of 50 g) 40 stuks (200 g)
Zetpillen €  0,32 € 1,23 5 stuks 20 stuks
Vloeistof inwend. gebr. €  0,32 € 1,23 100 g 400 g