Nuttige informatie

  • Dat elektronisch voorschrijven verplicht is, neemt niet weg dat magistrale bereidingen nog altijd kunnen voorgeschreven worden.

  • Een specialiteit kan onder bepaalde voorwaarden verwerkt worden in een magistrale bereiding. De bereiding zal terugbetaald zijn indien aan een aantal bepalingen voldaan wordt:

     

  • Terugbetaling van magistrale bereidingen wordt geregeld via koninklijk besluit waarbij gewerkt wordt met ‘positieve lijsten’.

  • Met de recente publicatie van een nieuw KB gingen op 1 december een aantal wijzigingen in voege m.b.t. de terugbetaling - mits goedkeuring van de adviserende geneesheer - van enkele grondstoffen voor een aantal weesziekten.
  • Sinds 1 december 2019 worden bereidingen die Coldcream als excipiëns bevatten niet meer terugbetaald. U dient als 'lipo crème' excipiëns voor te schrijven, dan is de bereiding wel terugbetaald.