Nuttige informatie

Gewijzigde terugbetaling voor een aantal weesziekten

Zo is kaliumcitraat voortaan terugbetaald voor de behandeling van nierstenen op basis van cystine en het zeldzamere syndroom van Fanconi.

 

Daarnaast breidt het nieuwe KB ook de vergoedbaarheid uit van propranololhydrochloride. Die bereiding is voortaan ook terugbetaalbaar “onder de vorm van capsules voor de behandeling van de stoornissen van het hartritme, in de tetralogie van Fallot en in de hypertrofische cardiomyopathie”. Propranololhydrochloride was reeds terugbetaald onder vorm van drinkbare oplossing voor de behandeling van hemangiomen. Voortaan mag dit ook voorgeschreven worden door een arts-specialist in de plastische heelkunde, naast dermatologen en pediaters die dit reeds konden voorschrijven.

 

=> Opgelet: het KB specifieert de galenische vorm per aandoening, een drinkbare oplossing voor de behandeling van hartritmestoornissen zal niet terugbetaald zijn.

 

De vergoedbaarheid van natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat is vanaf 1 december afhankelijk van de specifieke voorwaarde “Enkel voor intern gebruik", daar het dan gebruikt wordt voor hypofosfatemie of nierstenen op basis van calcium. Meer info is te vinden in nieuwsbrief nr. 18 over Joulie-oplossing en fosforbereidingen.