MFK

Volgende LOK- avond:

Datum
26.03.20
Locatie
Ciney
Verantw.
Dr. Dr Haeck Shirley
Meer info
Overzicht van alle LOK avonden

Medisch-farmaceutisch overleg – MFK-programma goedgekeurd

Recent werd het door MFK ingediend Kwaliteitsbevorderend programma ‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie’ door het RIZIV goedgekeurd. Een MFO op basis van dit programma komt aldus in aanmerking voor financiële ondersteuning door het RIZIV.

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen. Daarnaast zijn een aantal actieve bestanddelen die essentieel zijn bij bepaalde therapieën gewoonweg niet beschikbaar als farmaceutische specialiteit.

Bij de deelnemende artsen en apothekers wordt via een korte bevraging vooraf gepolst naar hun praktijkervaringen. Tijdens het overleg worden deze praktijkervaringen vervolgens besproken. In functie van de thema’s die aan bod komen tijdens het overleg is er ondersteunend materiaal voorzien (presentatie en infofiche), met de bedoeling extra informatie en inzicht te verschaffen. MFK voorziet hiervoor een moderator die het overleg in goede banen leidt en eventueel praktische aanvullingen geeft.
 

Zelf een MFO organiseren?

Opdat een lokaal project (=MFO) financiële ondersteuning van het RIZIV kan krijgen, dienen aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Een van de voorwaarden is dat een aanvraag enkel ingediend kan worden door een verantwoordelijk projectteam dat bestaat uit één arts en één apotheker. Hieronder een overzicht van de te volgen stappen:
 

Stel een aanvraagdossier op en stuur uw aanvraagdossier naar MFO-CMP@riziv.fgov.be.
Uw e-mail bevat 2 versies van het formulier:

 • Een getypt WORD-document
 • Een PDF van het ondertekende formulier

Vergoeding:

 • 500 EUR na aanvraag en administratieve goedkeuring ervan.
 • Projecten met animatoren krijgen 500 EUR extra (op voorwaarde dat de animator werd opgeleid in het kader van een door het RIZIV erkend kwaliteitsbevorderend programma).
  Voor een MFO op basis van het MFK kwaliteitsbevorderend programma wordt deze 500 EUR aan MFK overgemaakt aangezien MFK de opgeleide animator aanlevert.
 • 750 EUR na indiening van het verslag van het MFO (met hierin opgenomen beslissingen, besluiten en actiepunten die voortvloeien uit het overleg).
 • 750 EUR na indiening van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.

Mocht u nog vragen hebben of wenst u een datum voor een MFO vast te leggen, aarzel dan niet om ons te contacteren via mfk@apb.be of 02/2854200.

 

Medisch-farmaceutisch overleg

Nog op zoek naar een onderwerp voor een volgende LOK? Waarom niet kiezen voor interdisciplinair overleg en van gedachten te wisselen met andere artsen én apothekers in uw buurt rond een bepaald thema?
Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) wordt steeds belangrijker. Het leidt tot een betere communicatie, uitwisseling en samenwerking tussen beiden zorgberoepen en zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Het onderwerp ‘magistrale bereidingen’ vormt een uitstekende thema om een dergelijk overleg te houden. Onder begeleiding van een ervaren moderator van vzw MFK (Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg) komen de verschillende aspecten van het magistrale voorschrift aan bod.

U krijgt er de kans om er praktijkervaringen uit te wisselen met andere artsen en apothekers uit uw regio, dieper in te gaan op eventuele praktische problemen en tevens kunnen er interessante en klinisch relevante formules uitgewisseld worden.

MFK kan u het volgende aanbieden:

 • een interessant thema: het magistrale voorschrift in de dagelijkse praktijk
 • een boeiende uitwisseling onder begeleiding van een ervaren moderator
 • praktische documentatie

Interesse? U kan dit eenvoudig aanvragen via eenvoudig via deze link of stuur een mailtje naar mfk-qmp@apb.be.

 

Nood aan een gepersonaliseerde behandeling? Denk “magistraal”!

In het therapeutisch arsenaal waarover artsen beschikken, nemen magistrale bereidingen een belangrijke plaats in. Elk jaar verbeteren ze de levenskwaliteit van talloze patiënten, doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden of de kostprijs van de behandeling verminderen. Soms bieden ze ook de enige oplossing voor extreem kritieke situaties.

Op 2 december werd een informatiecampagne naar het grote publiek gelanceerd om magistrale bereidingen beter kenbaar te maken. Volgend voorbeeld uit de praktijk kan de meerwaarde van magistrale bereidingen niet treffender aantonen.

“Thomas is vandaag 9 jaar oud. Het is een speels, vindingrijk en nieuwsgierig kind. Al sinds hij klein was, bereidt zijn apotheker een siroop op basis van candesartan tegen een hoge bloeddruk. Thomas heeft een aangeboren misvorming van de linkernier, die leidt tot een verhoogde bloeddruk. In samenwerking met zijn nierspecialist, past Thomas’ apotheker regelmatig de dosering van de siroop aan, naargelang de evolutie van zijn gewicht. Zo geniet hij een gepersonaliseerde behandeling, die hij zonder problemen kan innemen. In België zijn specialiteiten op basis van candesartan enkel beschikbaar in tabletvorm, met doseringen die niet aangepast zijn aan jonge kinderen.”

Het volledige persbericht en bijlagen kan u downloaden via onderstaande links:

 

 

Verplichte permanente vorming van apothekers

De LOK-avonden die door MFK verzorgd worden, zijn  ook in 2016 erkend als vormingsactiviteit (erkenningsnummer 18000170001) binnen het domein A en komen in aanmerking voor te behalen vormingspunten (4 punten/avond). Bovendien zijn deze diensten volledig gratis.

Wenst u een LOK-avond aan te vragen? Dat kan via het aanvraagformulier.

 

 

Onze partners