Over MFK

Meerwaarde van magistrale bereidingen

De magistrale bereiding heeft een belangrijke plaats in het huidig therapeutisch arsenaal waarover de arts beschikt. Dit is als dusdanig opgenomen in het “Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apotheker” onder sectie 4.3. Magistrale bereidingen:

 • Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen.
   
 • Bovendien kunnen verschillende geneesmiddelen worden gecombineerd in één enkele bereiding, hetgeen in bepaalde gevallen de therapietrouw bij gepolymediceerde patiënten kan bevorderen.
   
 • Ten slotte zijn een aantal actieve bestanddelen die essentieel zijn bij bepaalde therapieën gewoonweg niet beschikbaar als farmaceutische specialiteit.
   
 • In bepaalde gevallen kan een magistrale bereiding een antwoord bieden voor de onbeschikbaarheid van een geneesmiddel.

Magistraal voorschrijven komt steeds minder aan bod in de opleiding van artsen en de complexiteit van de terugbetalingsmodaliteiten kan als een remmende factor beschouwd worden.

Daarnaast zijn hulpbronnen niet altijd aanwezig in de artsensoftware en is het niet altijd duidelijk waar aanvullende informatie kan gevonden worden. 

Uit de volle overtuiging van de meerwaarde van magistrale bereidingen wil MFK daarin ondersteuning bieden.

 

Wie zijn we ?

De vzw MFK werd opgericht in 1998 en heeft als doel de herwaardering en stimulering van de magistrale bereiding.

Wij doen dit door:

 • het organiseren van MFO voor artsen en apothekers rond magistrale bereidingen (met financiële stimulans door het Riziv voor het overleg),
 • het organiseren van LOK-avonden voor artsen rond magistrale bereidingen,
 • ondersteuning te bieden via onze website met tal van nuttige en praktische informatie
 • periodieke nieuwsbrieven (4 x per jaar), en
 • de verspreiding van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF), een officieel formularium met gevalideerde formules, alsook andere gevalideerde formules uit buitenlandse formularia.