Nuttige informatie

Afbouw slaapmedicatie via magistrale bereidingen terugbetaald

Het langdurig gebruik van benzodiazepines en Z-drugs ligt in België alarmerend hoog. Het gebruik van die middelen leidt vaak tot potentieel ernstige bijwerkingen en verhoogt het risico op vallen. Het is een frequente oorzaak van vallen bij ouderen. Om die trend te keren, vergoed het RIZIV vanaf 1 februari een programma vergoeden voor het geleidelijk afbouwen van slaapmedicatie (benzodiazepines en Z-drugs) door middel van magistrale bereidingen.

Aan de terugbetaling van deze magistrale afbouw zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De nieuwe dienst kan uitsluitend op voorschrift worden opgestart.
  • Enkel volwassenen die niet in een woonzorgcentrum verblijven komen in aanmerking.
  • Hij/zij neemt chronisch (gedurende ten minste 3 maanden) één enkel benzodiazepine of Z-drug heeft gebruikt.
  • Hij/zij neemt dit geneesmiddel in een dosering die niet hoger is dan 3 maal de gebruikelijke dagelijkse dosis.

De arts kiest in overleg met de patiënt uit drie afbouwschema's (5, 7 of 10 stappen). Elke stap duurt 10, 20 of 30 dagen. Bij het snelste schema wordt op 50 dagen afgebouwd, bij het langzaamste op 360 dagen.

De apotheker bereidt capsules op basis van de specialiteit, en niet de grondstof. Daarnaast moet hij de patiënt gedurende het hele traject motiveren en begeleiden. De bereidingen en de begeleiding worden volledig terugbetaald door het RIZIV. Alleen de kost van de specialiteit (die in de bereiding verwerkt wordt) blijft ten laste van de patiënt. De apotheker kiest daarom de goedkoopst mogelijke verpakking en bewaart het restant op naam van de patiënt.