Nuttige informatie

Een bereiding elektronisch voorschrijven?

Dat elektronisch voorschrijven verplicht is, neemt niet weg dat magistrale bereidingen nog altijd kunnen voorgeschreven worden. Ook als de software van de arts dat niet toelaat, zijn er een aantal mogelijkheden. Artsen kunnen bijvoorbeeld een magistrale bereiding ingeven in het ‘tekstveld’ op een elektronisch voorschrift, al kan het zijn dat het softwarepakket van de apotheker dat veld niet kan lezen. Desnoods kan je de artsen in je buurt het best aanraden om voor magistrale bereidingen gebruik te maken van een good old papieren voorschrift.

Maar dan wel een nieuw model!