Nuttige informatie

Lijsten met vergoedbare grondstoffen

Terugbetaling van magistrale bereidingen wordt geregeld via koninklijk besluit waarbij gewerkt wordt met ‘positieve lijsten’. Dit betekent dat grondstoffen die op deze lijsten voorkomen terugbetaald zijn (al dan niet onder specifieke voorwaarden). Alle grondstoffen die niet op deze lijsten voorkomen zijn niet terugbetaald.

De terugbetaalbare grondstoffen zijn onderverdeeld in lijsten (bijlage II van boven vernoemd KB) en kunnen geraadpleegd worden via volgende link

Wil een magistraal voorschrift voor terugbetaling in aanmerking komen, dan moet elke grondstof zeker op een van de volgende lijsten staan. 
                                                                              
                      

                                

 

De terugbetaling van magistrale bereidingen is een complexe materie met tal van uitzonderingen, maar waarbij een aantal basisregels van toepassing zijn:

  1. Een magistrale bereiding is slechts terugbetaald als al haar bestanddelen terugbetaald zijn, m.a.w. verwerking van één niet terugbetaalde grondstof in een bereiding maakt de volledige bereiding niet terugbetaald.
     
  2. Een magistrale bereiding is slechts terugbetaald als ze ten minste één product bevat uit lijsten 1 tot en met 4.
     
  3. Vaste dermatologische bereidingen (crème, gel, zalf, pasta) vormen hier een uitzondering op: deze kunnen WEL zonder een product uit lijst 1 tot 4: een mengsel van alleen producten uit hoofdstuk 5 kan dus wel terugbetaald zijn (zalfbasis door de apotheker zelf bereid uit zijn verschillende bestanddelen van lijst 5, zoals cetomacrogolcrème).