Nuttige informatie

  • Dat elektronisch voorschrijven verplicht is, neemt niet weg dat magistrale bereidingen nog altijd kunnen voorgeschreven worden.

  • Met de recente publicatie van een nieuw KB gingen op 1 december een aantal wijzigingen in voege m.b.t. de terugbetaling - mits goedkeuring van de adviserende geneesheer - van enkele grondstoffen voor een aantal weesziekten.
  • Sinds 1 december 2019 worden bereidingen die Coldcream als excipiëns bevatten niet meer terugbetaald. U dient als 'lipo crème' excipiëns voor te schrijven, dan is de bereiding wel terugbetaald.
  • Recent werd het door MFK ingediend Kwaliteitsbevorderend programma ‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie’ door het RIZIV goedgekeurd. Een MFO op basis van dit programma komt aldus in aanmerking voor financiële ondersteuning door het RIZIV.